Động cơ xăng và diesel, loại nào tốt hơn?

Điều này cũng không phải là quy luật tổng quát, nhưng là ý kiến nhận xét chung của nhiều người đẫ sử dụng nhiều loại xe khác nhau.
Vấn đề khỏe hay yếu của ô tô liên quan tới nhiều yếu tố. Riêng đối với động cơ, nó phụ thuộc vào đặc tính động lực học của động cơ. Hỏi: Cho em hỏi động cơ diesel và , loại nào đi đường xa cho cảm giác khỏe hơn?
Lê Quang Bình (Phú Thọ)

Trả lời: Vấn đề khỏe hay yếu của ôtô liên quan tới nhiều yếu tố. Riêng đối với động cơ, nó phụ thuộc vào đặc tính động lực học của động cơ. Do vậy, không thể chỉ căn cứ vào động cơ để cho bạn khả năng nhân xét cảm giác khỏe của xe, đặc biệt là bạn lại không nói rõ đó là xe tải hay xe con. Chúng ta trao đổi về xe con dùng động cơ xăng và động cơ diezel, với cùng một đặc điểm xe tương đương nào đó, theo khả năng tăng tốc độ khi đi trên đường dài.

Động cơ xăng có khả năng tăng tốc nhanh hơn

Do tính chất của nhiên liệu tự cháy nên động cơ diezel có khoảng tốc độ làm việc (ngày nay nằm trong vùng 1000v/ph đến 5000v/ph), nhỏ hơn động cơ xăng (nằm trong vùng 800v/ph đến 12000v/ph), lực cản của đường là như nhau (đường xa), do vậy nhìn chung động cơ diezel không có khả năng tăng tốc độ nhanh bằng động cơ xăng. Điều này cũng không phải là quy luật tổng quát, nhưng là ý kiến nhận xét chung của nhiều người đẫ sử dụng nhiều loại xe khác nhau.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *